utorok 1. septembra 2015

Sila ľudského slova

Voda je schopná vstrebať a odovzdať dobré i zlé vibrácie a myšlienky. Dá sa ovplyvňovať negatívne aj pozitívne. Voda dokonca vníma hudbu a vie aj "čítať" - reaguje na napísané slová. Výnimočný japonský bádateľ Masaru Emoto dokázal odfotografovať rôzne kryštály vody podľa toho, ako boli ovplyvnené či "nabité". Sú to úchvatné, ohromujúce obrazy a zároveň dôkazy. Objavil jedinečný spôsob zobrazenia jemnohmotnej informácie nachádzajúcej sa vo vode tým, že fotí jej kryštály vzniknuté zmrazením. Ale čo sa vlastne skrýva za týmto priam zázračným efektom?

Slovo „ďakujem“Hovorí sa, že ľudské slovo má veľkú silu. Slovom možno človeka povzbudiť, zraniť, pohladiť či ublížiť mu. Na druhej strane však ľudia mávajú sklon neprikladať slovu až taký veľký význam, pretože je to koniec koncov „len slovo“, ktoré nemá žiadny (aspoň podľa nich) viditeľný účinok; možno snáď okrem zmeny nálady človeka, s ktorým sa rozprávame. Ľudský sklon k materializmu, kedy dokonca aj ľudia usilujúci sa o duchovný rozvoj hľadajú viac-menej podvedome nejaký okamžitý hmatateľný účinok, teda či sa to dá „chytiť, vidieť, ohmatať, počuť“ a tak ďalej, prispieva k tomu, že sa so slovami, a ešte viac s myšlienkami, zaobchádza pomerne ľahkovážne. A tak si ľudia spokojne tárajú, nadávajú, vedú prázdne reči, odhliadnuc od ich myslenia, lebo to je nepomerne horšie...

Slová „láska a vďačnosť“A to všetko v podstate preto, lebo neexistuje, alebo lepšie povedané až donedávna neexistoval žiadny hmatateľný dôkaz o účinkoch slov a myšlienok, kým istý človek nevyskúšal jeden experiment s vodou. Vedel, že voda má schopnosť prijímať do seba informácie v podobe iných prvkov, ktoré v sebe rozpustí, a tak chcel vyskúšať, či dokáže prijímať informácie aj zo slov. Na fľaše s destilovanou vodou napísal rôzne slová, ako „láska“, „ďakujem“, ale aj „hlupák“ či „démon“ a podobne. Tieto fľaše s nápismi nechal stáť po celú noc a na druhý deň vodu zmrazil, a potom pozoroval jej kryštály pod mikroskopom. Výsledky boli ohromujúce. Kryštály z vody, na ktorej boli napísané pozitívne slová ako „láska“ a „ďakujem“, boli vytvarované do nádherných súmerných tvarov najrôznejšieho druhu – priam až umeleckým spôsobom; kdežto kryštály vody s negatívnymi nápismi mali tvar chaotický, škaredý a odpudzujúci.

Slová „to je naozaj krásne“Toto je teda jasný, „hmatateľný“ dôkaz, že slová dokážu výrazne pôsobiť a majú nepochybne účinok. Poďme však ďalej. Voda je jeden zo základných stavebných častíc hmoty, jeden zo štyroch živlov; nachádza sa v prírode, v rastlinách, zvieratách, veciach, a aj samotné ľudské telo je zložené z viac ako 70% práve z vody. Teda všetko, čo povieme, aj to napohľad najnevinnejšie slovo má silný účinok na nás samých, na ľudí okolo nás, ba čo viac, na celé naše okolie. Poďme však ešte ďalej.

Istý vedec pozoroval pod mikroskopom kryštály zmrazenej vody z priehrady veľkomesta. Dá sa asi predpokladať, aký bol výsledok. Voda bola znečistená a kryštály boli beztvarné a škaredé. Tú istú vodu potom zaniesli istému mníchovi, aby sa nad ňou pomodlil a požehnal ju. Kryštály tej istej vody potom nadobudli opäť krásny tvar...

Slová „choré, zabijem“Z toho sa dá predpokladať, že nie slovo samotné, teda jeho fonetický zvuk, ale jeho význam a to, čo doň človek pri vyslovovaní vkladá, teda svoju myšlienku, zámer, cit – to sú tie hlavné zdroje pôsobenia a účinku. Veď niektoré slová môžu mať v jednom jazyku jeden význam, a v inom zasa úplne opačný (napríklad v češtine „ne“ znamená „nie“, v gréčtine "áno"). Možno teda povedať, že už samotné myšlienky a hlavne cítenie majú obrovskú silu pôsobnosti, ktorá môže pôsobiť deštruktívne a rozožierajúco, ale aj tvorivo a ozdravujúco nielen na nás a naše telo, ale aj na naše okolie. Ľudia sa čudujú, odkiaľ sa berú všetky choroby a prírodné či iné katastrofy, a pritom oni sami majú k tomu kľúč, oni sú pôvodcami toho všetkého. Sú skutočnými pánmi tvorstva, pretože majú moc na celé tvorstvo pôsobiť, a tým zaň berú aj zodpovednosť...

Hudba - liečiváĽudský duch vplýva svojimi slovami a myšlienkami na všetko vo svojom okolí, nielen na vodu, u ktorej sú tieto účinky dokázateľné. Ak si to človek plne uvedomí, možno začne chápať význam slov: "odpustite svojim nepriateľom" a už si nebude viacej škodiť tým, že by sa na niekoho hneval, alebo na niečo nadával. Po uznaní týchto neviditeľných dejov si však určite začne uvedomovať, aké účinky má na neho pokrm, keď zaň Tvorcovi všetkého úprimne poďakuje a mnohé iné veci, ktoré doposiaľ v neporozumení prehliadal.

Ak teda budete nabudúce na niečo myslieť alebo niečo hovoriť, spomeňte si, akú veľkú moc majú vaše myšlienky a slová, a čo nimi práve v tej chvíli vytvárate. A platí to aj naopak, skúste si dať pozor, čo vy sami necháte na seba pôsobiť; či už keď sa stretávate s inými ľuďmi, alebo keď zapnete televízor či rádio... 

Hudba - BachHudba - heavy metal

Voda z prameňaVoda rieky veľkomesta


Voda z rieky po modlitbeMasaru Emoto sa narodil v roku 1943 v Jokohame, v Japonsku. Vyštudoval humanitnú a prírodovedeckú fakultu univerzity v Jokohame, kde sa špecializoval na medzinárodné vzťahy. V roku 1986 založil v Tokiu spoločnosť IHM. V roku 1992 získal doktorát z alternatívnej medicíny na Open International University. V Spojených štátoch sa zoznámil s teóriou mikroklastrovej vody a s analytickými metódami využívajúcimi magnetickú rezonanciu. A vtedy zahájil svoje pátranie po tajomstve vody.
Masaru Emoto sa pustil do rozsiahleho štúdia vody po celej planéte, a to ani nie tak z perspektívy vedca, ako skôr z pozície originálneho mysliteľa. Nakoniec si uvedomil, že nám voda svoju pravú prirodzenosť ukazuje vo forme ľadových kryštálov. O experimentoch, v ktorých neúnavne pokračuje, napísal radu kníh, ktoré boli v Japonsku i v zahraničí dobre prijaté. Jeho manželka Kazuko Emoto zdieľa jeho vášeň pre vodu a riadi vydavateľstvo patriace Emotovej spoločnosti. Majú tri deti.

Článok bol prebratý z www.tajomstva.org a je možné ho šíriť v neupravenej podobe ďalej, ak k nemu bude pripojená táto poznámka. Ďakujem

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zadajte text