pondelok 18. mája 2015

Máj je časom nových začiatkov

Máj je asi jeden z najviac ospevovaných mesiacov v roku a dostal sa do povedomia ľudí ako mesiac zrodu, nových začiatkov a lásky. Po dlhom období chladu a zimy si tak opäť môžeme užívať teplé slnečné lúče, nadýchať sa do sýtosti krásnych vôní, ktoré nám ponúka matka príroda plným priehrštím. Všetko je opäť v rozpuku a kvete. Je to tiež obdobie naväzovania nových vzťahov, alebo upevňovania už vzniknutých.


Toto obdobie využívali na magické rituály spojené s láskou a privolávaním partnera do života aj naši predkovia. Skĺbiť silu vychádzajúcu z prírody s túžbou človeka byť v partnerskom zväzku, vytváralo tak predpoklad k tomu, aby rituály lásky nabrali na sile a mohli sa za splnenia ďalších nevyhnutných predpokladov manifestovať v živote žiadateľa. Takéto rituály sú ovplyvnené viacerými nezanedbateľnými faktormi, ktoré je potrebné brať do úvahy a niekedy treba žiaľ rátať aj s tým, že zázraky na počkanie sa urobiť nedajú a napriek akejkoľvek snahe, sa výsledky dostavia pomaly, alebo len čiastočne. Niekedy spájanie partnerov ani nemusí byť odporúčané.
Jedna vec je nastavenia, emócie, city a pocity jednej strany, ale to isté je potrebné brať do úvahy aj pri strane náprotivnej.
Sme ľudia, teda tvory nielen mysliace, ale aj cítiace, majúce svoje silné aj slabé stránky, svoje prežívania a vnímanie sveta a reality okolo nás býva tiež častokrát veľmi odlišné, nevraviac o skúsenostiach, prežívaniach, pocitoch a presvedčeniach, ktoré ovplyvňujú tiež naše postoje ku vzťahom a k okolitému svetu. Výchovou sme tiež dostali rôzne vzorce správania sa a presvedčenia týkajúce sa vzťahov- ich nadväzovania, rozvíjania, udržiavania atď.

Mágia lásky je krásna a nič viac nepoteší oko človeka, ako pohľad na šťastný a harmonický pár, ktorý svojim správaním a pozitívnymi vibráciami prispieva tiež k tomu, že svet sa stáva tak zas o čosi krásnejším a pozitívnejším miesto vo vesmíre.

Autorom článku je http://mesacnastudna.blogspot.sk/. Možno ho s dovolením bez zmeny kopírovať ak k nemu bude pripojená celá táto poznámka. Ďakujeme za rešpektovanie našej práce.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zadajte text