streda 25. marca 2015

Základy exorcizmu

Exorcizmus je spôsob, akým sa odstraňuje entita z tela človeka. Okrem fyzickej podstaty totiž naše telo pozostáva aj z energií a sfér, ktoré voľným okom nevidíme. Tak ako v rastlinnej alebo živočíšnej ríši jestvuje množstvo druhov rastlín a zvierat tak i v astrálnej ríši existuje množstvo rôznych druhov duchov, bytostí a entít. Hermetické ako hore tak i dole platí aj v tomto prípade a tak ako nie každý človek to s nami myslí dobre, ani každá entita nechce naše dobro, ba práve naopak. Týchto zlých duchov, číhajúcich na miestach kde vládne nešťastie voláme démoni.


K posadnutiu cudzou bytosťou alebo jej manifestáciou v živote človeka dochádza rôznymi spôsobmi. Videli sme veľa spôsobov akými môže zlý duch vniknúť do života človeka a napáchať v ňom škody. Všetky možnosti majú spoločného menovateľa a tým je oslabenie prirodzenej ochrany. K tomu môže dôjsť vplyvom týchto faktorov:

- dlhodobý stres alebo strach
- vyčerpanie
- emocionálne búrky v práci/rodine
- depresia
- mentálne vyčerpanie a únava
- a iné

Keď človek v disharmonickom rozpoložení navštívi miesto, osobu alebo vykoná nevhodný spirituálny akt, hrozí že sa do jeho aury nasťahuje cudzorodý objekt. Dostane sa tam skrz dieru, ktoré v aure vznikajú keď sme v psychickej, emocionálnej a energetickej nepohode. Toľko mi vravia moje skúsenosti a okultná literatúra, ktorá v tomto ohľade podáva celkom presne informácie.

Spôsoby akými sa vyháňa duch z tela

1. Sebaexorcizmus - Človek, ktorého obťažuje duch alebo entita, ktorú povedzme na seba nechtiac naviazal dlhým pobytom na cintoríne alebo nevhodným duchovným experimentom sa očistí sám. To dokážu len veľmi silní jedinci s pestovanou vôľou. Sústredia sa na svoju podstatu a postupne ducha vytesnia zo svojho tela, mysle i života preč.

2. Vypudenie - Spočíva v spolupráci so svätcom, anjelom alebo inou pozitívnou bytosťou, ktorá sa podujme na tento úkon. Vyvolaný svätý vstúpi do tela posadnutého a vytlačí zlého ducha preč - tým že pre neho nezostane miesto je nútený odísť. Potom svätec alebo anjel opustí telo človeka, aby sa jeho duša mohla opäť zmocniť vlastného tela a uviesť ho do chodu.

3. Rituálny exorcizmus - Jeho snáď najsilnejšia i najpôsobivejšia forma. Exorcista vykoná obrad vyháňania diabla v ktorom magickými praktikami oslabí, zviaže a odstráni zlého ducha z posadnutého. Viac o tejto forme sa dočítate tu. Tento spôsob so sebou však prináša risk a preto je vhodné, aby ho vykonával len školený exorcista alebo mág, ktorý sa rozumie problematike.

Autorom článku je http://mesacnastudna.blogspot.sk/. Možno ho s dovolením bez zmeny kopírovať ak k nemu bude pripojená celá táto poznámka. Ďakujeme za rešpektovanie našej práce.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zadajte text