piatok 13. marca 2015

Wicca tradície

Na svete nemôže existovať jediné náboženstvo, ktoré by vyhovovalo každému. Podobne je to aj s Wiccou – existujú určité všeobecné pravidlá, ale mnoho smerov, ako k Wicci pristupovať. Existuje celá rada tradícií, rozšírená po celom svete. Niektoré čerpajú zdroje z keltskej tradície, slovanských kultov, šamanizmu či východných náboženstviev. Každopádne, stojí za zmienku aspoň vedieť o ich existencii.


Tu je malý prehľad tých najznámejších:


Alexandrijská Wicca – vznikla počas šesdesiatych rokov a jej zakladateľom je Alex Sanders, ktorý sa označil za „kráľa čarodejníc“. Ich rituály vraj vychádzajú z gardneriánskych, ale sú pozmenené židovsko-kresťanskými prvkami.

Americká keltská Wicca (Americká rád bratstva kultu Wicca) – Založená Jessikou Bellovou (Lady Sheeba). Rituály sú podobné ako gardnerovské, ale sabaty pracujú oblečené. Taktiež dávajú prednosť párom, najlepšie manželským. Využívajú aj ceremoniálnu mágiu.

Anglická (British) – Variácia vychádzajúca z keltskej a gardneriánskej tradície. Majú silnú štruktúru (hierarchiu) a majú tri stupne zasvätenia.

Caledonii – známy tiež ako tradícia Hecatine a týka sa hlavne škótskych zvykov. Taktiež poriadajú svojské škótske festivaly.

Ceremoniálne čarodejníctvo (Ceremonial Witchcraft) – sú zameraný hlavne na mágiu (hlavne cremoniálnu) a často krát využívajú aj egyptskú či kabalistickú.

Deboranské čarodejníctvo – Ide o jednu z elektrických tradícií, založenú Claudiou Haldaneovou. Väčšinu rituálov prevádzajú nahý, pracujú s vyrovnaným postojom k Bohu a Bohyni, a ich cieľom je rekonštrukcia čarodejníckeho kultu, aký by bol, , keby nedošlo k obdobiu pálenia čarodejníc. Sabaty majú otvorené pre hostí a jednoduchú hierarchiu. (učni, čarodejnice, „tí čo podstúpili prísahu“, starší) Vedúci sabatu sa volajú Robin a Marion, ďalší sú Panna a Zelený muž.

Dianická Wicca – Založila ju Ann Forfreedomová a prvý krát na ňu poukázala Margaret Murray v roku 1921, s článkom „Kult čarodejníc v západnej Európe. Členovia sú viazaný hlavne k Bohyni, za čo si vyslúžili titul prvej feministickej wicci. Napriek tomu sú jej členmi aj muži aj ženy a tvrdia, že nie sú „lezbicky ani separatisticky orientovanou skupinou“. Trvajú na to, že vodcom by mala byť žena a že kňažka musí byť prítomná pri rituáloch kruhu. Pracujú nahý aj oblečený.(Goddess Rising, Cordova street 2441, Oakland, CA 94002)

Elektická Wicca – Členovia sa nedržia nejakých konkrétnych zásad alebo hlavných tradícií. Učia sa zo všetkých prístupných zdrojov a používajú to, čo sa im zdá najvhodnejšie. Je to veľmi slobodná Wicca.

Gardneriánska Wicca – Založil ju známy Gerald Gardner v Anglicku, v 50-tych rokoch. Gerald Gardner bol jeden z prvých, ktorý oživili staré náboženstvo, pričom využil rôzne zdroje. Jeho tradícia kladie väčší dôraz na Bohyňu, ktorá tu má vyššie postavenie ako Boh. Má systém postupného dosahovania hodností, a neuznáva sebazasväcovanie. Členovia pracujú nahý a je snaha, aby v kruhu bol rovnaký počet mužov i žien. Je to jedna z najrozšírenejších tradícií. (Občas je nesprávne chápaná ako „pravá wicca“)

Keltská Wicca – Tu ide o zmiešanie keltsko-druidského panteonu s časťou gardneriánskych rituálov, pričom kladú dôraz na živly, prírodu a Starších. Majú mnoho vedomostí o liečivých a magických účinkoch rastlín, kameňov, kvetov, stromov, duchov živlov, gnómov a víl.

Kruh Wicca – Založili ho v roku 1974 Selena Foxová a Jim Alan. Kruh riadi medzinárodnú výmennú a kontaktnú službu pre Wiccanov, pohanov, šamanov, druidov a pod. Taktiež vydávajú vlastný časopis. Sponzorujú rôzne semináre a koncerty po celej zemi. Kruh Wicca je však viacej spojený so šamanizmom, než s ktorýmkoľvek iným duchovným smerom.
(Adresa: Circle, P.O.BOX 219, Mt.Horeb, WI 53572)

Pecti-Wicca – Škódska tradícia samostatných čarodejníc. Jej vodcom je Aidan Breacem. Táto tradícia je zameraná na solárne a lunárne cykli vo vzťahu k rovnováhe Boha a Bohyne. Veľmi populárne je tu veštenie a meditácia.

Seax-Wicca (Saská Wicca) – Založil ju Raymond Buckland, v roku 1973. Má saský základ, ale nie je pokračovaním žiadneho pôvodného saského náboženstva. Táto tradícia vyniká hlavne veľkou demokraciou, rovnosťou Boha a Bohyne a dobrovoľnou nahotou. Rituály sú otvorené aj verejnosti, okrem toho uznávajú aj sebazasvätenie. Je to jedna z najslobodnejších tradícií, ktorú si každý môže do značnej miere prispôsobiť svojim požiadavkám.

Autorom článku je http://mesacnastudna.blogspot.sk/. Možno ho s dovolením bez zmeny kopírovať ak k nemu bude pripojená celá táto poznámka. Ďakujeme za rešpektovanie našej práce. Pôvodný autor Deeweenka.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zadajte text