štvrtok 12. marca 2015

Vykladanie tarotu

Samozrejme, je treba mať k dispozícii balíček tarotových kariet, ktoré ani z ďaleka nie sú všetky rovnaké. Pre začiatok je väčšinou odporúčaný Rider-Waite tarot, ktorý svojou univerzálnosťou a relatívne hodnotnou symbolikou naozaj môže dobre poslúžiť. Pre lepší výber je samozrejme vhodné zistiť si niečo viac o tarote a jeho histórii. Potom sa ako najvhodnejšie budú javiť karty čo najstaršie, ktoré majú čo najviac spoločného s pôvodnou symbolikou.


A okrem toho už len trocha voľného času a trpezlivosť. Vykladať môžeme sami sebe, alebo niekomu inému. Najlepšie je asi začať vykladať sebe, pretože sa najviac poznáme, čo nám pomôže spájať si jednotlivé symboly so skutočným životom.

Môžeme začať

Na začiatku sa trocha pohrajte s kartami – chvíľku ich akokoľvek miešajte, aby sa trocha „nabili“ vašou energiu. Potom „náhodne“ vytiahnite určený počet kariet a rozložte ich podľa patričného vzoru. Veľmi obľúbený je Keltký kríž, ktorý je značne univerzálny a dá sa použiť takmer na akúkoľvek otázku. (viz. obrázok). Pri ťahaní sa v podstate nemusíme riadiť žiadnymi pravidlami (ako je ťahať len ľavou rukou a pod., ale tieto drobnosti môžu umocniť zážitok). Tak trocha neodporúčam ťahať karty vyslovene z vrchu kopy jednu za druhou, pretože viac ako o náhodu tu ide matematický postup.

Pri Keltskom kríži sa ťahá desať kariet a symbol. Symbol je karta, ktorá by sa mala vybrať ako prvá a zámerne. (ale môže sa ťahať aj náhodne...) Karty by mala vyjadrovať pýtajúceho sa, a bude reprezentovať jeho osobu pri výklade. Karta by teda mala zodpovedať aktuálnemu stavu, v akom sa osoba vzhľadom na otázku nachádza.
1.Je kartou, vyjadrujúcou, čo pýtajúceho sa obklopuje
2.Karta prekážok
3.Najlepšie čo možno dosiahnuť, ideálna predstava
4.Základ, ktorý môžeme použiť, s čím môžeme pracovať
5.Končiaca sa udalosť, alebo minulosť celej záležitosti
6.Potenciálna budúcnosť
7.Predstavuje pýtajúceho sa a jeho prístup k danej veci
8.Bydlisko. Vyjadruje vplav prostredia na danú záležitosť
9.Karta nádejí a obáv
10.Budúcnosť, alebo to čo príde. Výledok.

Potom budeme postupne otáčať jednotlivé karty, a odkrývať tým odpoveď, ktorú hľadáme. Na začiatku to väčšinou bude znamenať, že sa budete pokúšať dať si dokopy názov karty, jej popis (popisov ku kartám je neúrekom a jeden zvykne byť hneď pribalený k balíčku) voči otázke, ktorú sme položili.

Ako interpretovať symboliku kariet, to už je veľmi individuálny proces, a každý vykladač si nájde ten svoj obľúbený. Je dobré poznať aspoň základné informácie o archetypoch, o silách pôsobiacich v človeku a (najpoužívanejšej) symbolike ako takej. Kto nepozná ani len symbol jing-jang, len ťažko pochopí tarot. Alebo môžete dať na intuíciu a priam cítiť, ako sa karty dopĺňajú s životom okolo vás. Intuíciou sa dajú pochopiť mnohé symboly, na ktoré rozum nepríde.

Karty sa nevykladajú doslova! Ak vám výde karta smrť, neznamená to, že niekto zomrie! Smrť je len symbol, ktorý niečo značí. Umením je dať si správne tento význam do súvislosti s položenou otázkou a zvyšnými kartami.

Toto je len akýsi návod, ako začať s vykladaním kariet. Je veľa literatúry, ktorá sa touto témou zaoberá podrobnejšie, niektorá kvalitnejšia, niektorá značne z cesty. Každopádne, karty vyrobil človek pre človeka a zaoberať sa tarotom teda môže hoci kto, kto je ochotný venovať mu trocha času. Neviažte sa presnými pravidlami (hoci zo začiatku môžu veľmi pomôcť, neskôr môžu navodiť tú správnu atmosféru, aby sa vaša myseľ trocha viac otvorila pre symboliku...) a popisov ku kartám si prečítajte viacero. Určite si všimne určitú podobnosť a neskôr vám bude zrejmé, čo ktorá karta znamená. (Aspoň pre výklad).

Ale do tretice povedané používajte karty skôr ako pomôcku pre váš rast, ako kľúč k rôznym tajomstvám, či ako zdroj symbolov, ktoré môžete použiť pri meditácii.

Autorom článku je http://mesacnastudna.blogspot.sk/. Možno ho s dovolením bez zmeny kopírovať ak k nemu bude pripojená celá táto poznámka. Ďakujeme za rešpektovanie našej práce. Pôvodný autor Deeweenka.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zadajte text