streda 11. marca 2015

Teória mágie: ako vysvätiť pomôcky

Všetky nástroje, predmety a pomôcky, ktoré sme si vyrobili, je dobré pred začiatkom ich používania vysvätiť. Tento „rituál“ slúži na to, aby sme z predmetu odstránili všetky nežiadúce (negatívne) zložky a upevnili tie pozitívne. Predmety absorbujú do seba „vibrácie“ okolia a ľahko sa na ne „nalepí“ aj to zlé. Týmto rituálom teda predmet očistíme.

Samotná očista sa koná kropením svätou vodou a „odymovaním“ pomocou kadidla. Tie dve metódy slúžia ako duchovný očisťovací prostriedok. Vysväcovanie predmetu sa koná len raz, ale môže sa posilniť trebárs na ďalší rok a podobne.

Samotný rituál sa začína po postavení chrámu:
Zdvihnite {predmet} do vzduchu, držte ho vysoko (na pozdrav) a vravte:

Boh a Bohyňa, Pán a Pani, Otec a Matka všetkého života.
Tu predstavujem svoj osobný nástroj k vášmu schváleniu.
Bol zhotovený z prírodných materiálov.
Spracovaný do tvarov, ktoré teraz vidíte.
Želal(a) by som si, aby mi odo dnes slúžil ako nástroj i zbraň vo vašich službách.


Položte {predmet} na oltár a pár okamihov stojte alebo kľačte so sklonenou hlavou. Spomínajte na to, ako {predmet} zhotovili, čo ste urobili, aby ste ho zosobnili – aby bol skutočne váš vlastný. Ponorte prsty do slanej vody a {predmet} pokropte. Obráťte ho a pokropte aj druhú stranu. Teraz {predmet} zdvihnite a držte ho v dyme z kadidelnice. Točte ním, aby sa odymyli všetky jeho časti. Povedzte:

Nech zasvätená voda a dym posvätného kadidla vypudí
všetky nečistoty z tohoto predmetu,
aby bol čistý a očistený, pripravený slúžiť mne a mojim bohom
na každej ceste, ktorou si budem želať ísť.
Nech s tak stane.


Držte {predmet} medzi dlaňami ruky a sústreďte všetku svoju energiu – svoju „silu“ do {predmetu}. Potom povedzte:

Nasycujem tento {predmet} skrze seba múdrosťou
a mocou Boha a Bohyne. Nech nám dobre slúži, ochráni pred škodou
a pomáha v ich službe, vo všetkom.
Nech sa tak stane.


Pokiaľ práve svätíte aj iné predmety, uvedený text zopakujte pre každý z nich. Potom uzavrite kruh týmto spôsobom:
Zdvihnite pravú ruku (ľaváci ľavú) s athame:

Moja vďaka patrí bohom za ich pomoc.
Nech nado mnou vždy bedjú, chránia ma
a vedú vo všetkom, čo činím.
Láska je zákon, láska je puto.
Nech sa tak stane!


Po vysvätení noste {predmet} 24 hodín u seba. Je to váš osobný nástroj.

Autorom článku je http://mesacnastudna.blogspot.sk/. Možno ho s dovolením bez zmeny kopírovať ak k nemu bude pripojená celá táto poznámka. Ďakujeme za rešpektovanie našej práce.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zadajte text