streda 11. marca 2015

Teória mágie: ako urobiť magický kruh ( stavanie chrámu )

V modernej wicce ale aj iných tradíciách sa magický kruh používa ako posvätný priestor. Zatiaľčo iné náboženské smery sa spoliehajú na svoje chrámy alebo kostoly v ktorých sa odohrávajú bohoslužby wiccariáni a pohania si posvätné miesto vybudujú na mieste na ktorom potrebujú. Mnohé práce sa totiž odohrávajú pod holým nebom.


Magický kruh má dva významy: pozitívnu energiu a silu drží dnu a negatívne vplyvy drží von a zabraňuje im vstúpiť do posvätného priestoru. Ako vytvoriť magický kruh?

1. Začnite rozmermi. Kruh pre jednotlivca bude menší ako pre skupinu piatich ľudí. Samostatný čarodejník si vystačí s magickým kruhom o priemere 1 - 2 metre. Pre skupinu to samozrejme musí byť viac.

2. Vyznačte na zemi kruh. Môžete tak urobiť pomocou kameňov, kriedy alebo formou vizualizácie. Vo väčšine tradícií sa však kruh fyzicky kreslí takže ak nemáte takúto možnosť použite napríklad bielu stuhu, ktorou kruh vyznačíte.

3. Všetky pomôcky a pripravený oltár sa nachádzajú v centre. Držte svoje athame ( magickú dýku ) pri sebe alebo ju majte položenú na oltári v strede kruhu. Na sever umiestnite zelenú sviecu, žltú na východ, červenú na juh a modrú na západ. Všetky magické pomôcky by ste mali mať položené na oltári v strede.

4. Začína sa pri oltári, kde si vezmeme "oltárnu sviecu", od ktorej budeme zapaľovať ostatné sviečky. V druhej ruke budeme mať athame. (celý čas sa pohybujeme v smere hod. ručičiek)

A. Zapálime oltárnu sviečku, prejdeme k východnej strane a zapálime ju so slovami:
"Tu prinášam svetlo a vzduch na východe, aby som osvetlila chrám a vdýchla mu život." S athame nakreslíme vo vzduchu pentagram a povieme: "Zdravím živel vzduchu, strážcu východu. Nech je silný a stráži môj kruh."

B. Ideme k juhu a zapálime sviečku. "Tu prinášam svetlo a oheň na juh, aby som osvetlila chrám a dodala mu teplo." Pobozkáme athame a opäť nakreslíme pentagram. Ďalej povieme: "Zdravím živel ohňa, strážcu juhu. Nech je silný a chráni môj kruh."

C. Ideme k západu a zapálime sviečku so slovami: "Tu prinášam svetlo a vodu na západ, aby osvetlila chrám a očistila ho." Pobozkáme athame a nakreslíme do vzduchu pentagram. Povieme: "Zdravím živel vody, strážcu západu. Nech je silný a bráni môj kruh."

D. Ideme k severu a zapálime sviečku so slovami: "Tu prinášam svetlo a zem na sever, aby som vytvorila svetlo a urobila kruh silný." Pobozkáme athame, nakreslíme pentagram a povieme: "Zdravím živel zeme, strážcu severu. Nech je stále silný a stráži môj kruh."

E. Potom sa vrátime k oltáru kde položíme hlavnú sviečku. Potom urobíme s athame (alebo mečom) kruh - začneme na východe a postupujeme v smere hodinových ručičiek. Pri tom sa snažíme zameriavať energiu do kruhu, ktorý získava svoju magickú moc. Vrátime sa k oltáru.

F. Namočíme athame do soli a povieme: "Pretože soľ je život, dovoľ mi očistiť všetky cesty, ktoré použijem . Očisti mi telo aj ducha, pretože budú oslavovať Pána a Pani."
Potom prehodíme tri štipky soli do vody so slovami: "Nech posvätná soľ vyženie nečistoty z vody, aby som ju mohla použiť."
Nakreslíme si soľný pentagram na čelo a vravíme: "Posväcujem sa v mene Pána a Pani a prosím ich, aby navštívili môj chrám."
Potom povieme: "Zdravím všetky svetové strany a všetkých Bohov. Prosím Pána a Pani aby navštívili môj chrám. Pozývam ich, aby sa ku mne pripojili a stali sa svedkami rituálov, ktoré chcem robiť a ktorými si ich chcem uctiť."
Odpijeme si z vína, trochu vylejeme na zem a povieme: "Teraz je chrám postavený, nech je tomu tak!"

A energia naplní kruh.

Môžeme začať obrad alebo rituál. Keď je na konci sú dva spôsoby akými sa zruší kruh. Prvý je ten, že opäť vezmeme athame a začíname na východe. Poďakujeme živlu vzduchu za to že ochraňoval náš kruh a zhasneme sviecu. Potom prejdeme na juh k živlu ohňa, poďakujeme sa a zhasneme sviecu. To isté sa urobí aj so zvyšnými dvoma sviecami. Na záver sa poďakuje božstvám a rozlúčite sa.

Druhá možnosť.

Postavíme sa pred oltár a povieme:
"Do chrámu som vstúpila s láskou a s priateľstvom, dovoľte mi opustiť ho rovnakým spôsobom. Dovoľte mi prejavovať lásku všetkým, s ktorými sa stretnem."

Zdvihneme athame na pozdrav a vravíme:

"Pán a Pani, moja vďaka patrí vám za to, že ste so mnou strávili tento čas. Moja vďaka Vám patrí aj za to, že nado mnou bdiete, strážite ma a sprevádzate na cestách. Láska je zákon, láska je puto. Šťastne som prišla, šťastne sa lúčim a šťastne sa opäť stretneme.
Chrám je teraz zrušený. Nech je tomu tak!"


Pobozkáme athame.

Autorom článku je http://mesacnastudna.blogspot.sk/. Možno ho s dovolením bez zmeny kopírovať ak k nemu bude pripojená celá táto poznámka. Ďakujeme za rešpektovanie našej práce.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zadajte text