štvrtok 12. marca 2015

Tarot

Je asi málo ľudí, ktorý by ešte nepočuli o tajomných kartách s úžasnými obrazmi, pomocou ktorých sa vraj dá vykladať budúcnosť. Tarot je naozaj úžasné dielo, ale jeho využitie je ďaleko viac, než len jednoduché vykladanie pravdepodobnej budúcnosti. Tarotové karty sa dajú použiť ako zdroj inšpirácie, meditačná pomôcka, hra (moderné žolíkové karty vznikli práve z tarotu, hoci z veľkej arkány - 22 tromfov sa tu zachoval len blázon v podobe šaša) ale ako tvrdia mnohý učenci a okultisti, je to hlavne nástroj poznania, pričom v kartách sú symbolickou rečou znázornené odveké pravdy, týkajúce sa nás všetkých.


Zdá sa, že najväčšia sila tarotu spočíva práve v jeho symbolike nezávislej na kultúre, v archetypiálnych obrazoch , ktoré prehovárajú ku každému človeku. Význam jednotlivých obrázkov je ovšem trochu diskutabilný a hoci je mnoho skvelých prác o tarote, skutočný význam nepozná presne nikto. Keď sa totižto objavil tarot (v roku 1379 ho už využívali v Taliansku), bol bez popisov k jednotlivým kartám.

Klasický tarot sa skladá zo 78 kariet (alebo "lám"), ktoré sa delia na dve veľké skupiny - malú a veľkú arkánu. Malá arkána má 56 kariet, pozostáva zo štyroch farieb po 14 kariet. Farbami rozumieme mince, poháre, palice a meče. Tieto pochádzajú z talianského tarotu zo 14. storočia. Jedna z týchto 14 kariet sa volá žolík.

Potom tu máme veľkú arkánu, alebo 22 veľkých tromfov, ktoré sú základom tarotu. Každá z týchto kariet má veľký význam, a taktiež sa spája s hebrejskou abecedou. Mnohí okultisti sa tu rozchádzajú v názore hlavne na poradie niektorých kariet (hlavne 8 a 11 a Blázna, ktorý má číslo 0), no vo všeobecnosti existuje štandardná verzia. Najhlbšie učenia o tarote prirovnávajú tieto tromfy "mystickej" ceste duše týmto svetom, pričom jasne hovoria o všetkých úskaliach, ktorými musí prejsť, aby prišla do cieľa. V tomto smere je tarot úžasným vodítkom pre život a každý kto pochopí význam jednotlivých kariet, stáva sa pánom svojho osudu...

Pôvod tarotu je taktiež veľmi zložitá téma, pretože nikto nevie kde vznikol a spája v sebe poznatky rôznych národov, ktoré musel tvorca (alebo tvorcovia) ovládať. Najrozšírenejšia verzia vraví, že vznikli v Indii a do Európy boli privezené cigáňmi, ale veľmi často krát je diskutovaná aj verzia o egyptskom pôvode (v čase, keď francúzky fylológ Antoine Court de Gebelin pracoval na knihe "Primitívny svet, analyzovaný a zrovnávaný s moderným svetom").

Autorom článku je http://mesacnastudna.blogspot.sk/. Možno ho s dovolením bez zmeny kopírovať ak k nemu bude pripojená celá táto poznámka. Ďakujeme za rešpektovanie našej práce. Pôvodný autor Deeweenka.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zadajte text