piatok 13. marca 2015

Slovník magických a okultných pojmov a - z

Amulet – magicky naplnený prírodný predmet, ktorý má určité magické poslanie, spravidla ochranné. Je to v podstate neumelý talizman . (Obvykle labka, pierko, nožička...)

Athame – wiccanský rituálny nôž; najčastejšie používaný nástroj. Má obojstranné ostrie a tmavú rukoväť. Využíva sa v rituáloch na zameranie osobnej sily .


Bábika z obilia – figúrka, zvyčajne v tvare ľudského tela, ktorá sa vyrába zo spletených pšeničných (či iných) klasov (nevyrába sa z kukurice). V starých rituáloch predstavovala plodnosť Zeme a Bohyne, vo wicci sa stále používa.

Beltane – (Beltain) pohanský sviatok, ktorý sa oslavuje v noci z 30. apríla na 1.máj, resp. v jeden z týchto dní. Oslavuje sa tu spojenie a sobáš Boha a Bohyne, oslavuje sa jednota.

Bolline – (Booline) nôž s bielou rukoväťou, používaný pri magických rituáloch, ale zvlášť pri práci s bylinkami a rastlinami.

Božská sila – Neprejavená čistá energia, ktorá existuje v Bohyni a Bohu, životná sila, absolútny zdroj všetkých vecí.

Čarodejka – vykonávateľka predkresťanskej ľudovej mágie, zvlášť typ ktorý sa vzťahuje k liečeniu, bylinkárstvu, studniam, riekam a kameňom. Tá, ktorá praktikuje čarodejníctvo . Neskôr toto označenie upadlo zvlášť kvôli náboženským reformám v stredoveku. Napriek zosmiešnenému významu v prítomnosti sa wiccani takto často krát označujú.

Čarodejníctvo – Umenie byť čarodejkou. Mágia využívajúca osobnú silu v spojená s energiami kameňov, bylín a iných prírodných predmetov. Čarodejníctvo nie je náboženstvo.

Dni sily – viz Sabaty

Duchovia kameňov – Energia prvkov prítomných v štyroch svetových stranách magického kruhu , zosobnený (personifikovaný) ako „Duchovia kameňov“. Sú spojený s  prvkami .

Esbat – wiccanský rituál vykonávaný pravidelne, obvykle pri splne.

Hranica – oheň zapálený pre magické účely, zvyčajne vonku. Hranice sú tradičné pri Belatine, Letnom a Zimnom slnovrate.

Imbolc – (Imbolic) pohanský sviatok, ktorý sa slávi 1-2 februára, a je známi aj ako Hromnice, Oimelc či Brigitin deň. V tento deň sa oslavujú prvé záchvevy letnej časti roka, zima stráca na sile.

Jasnovidectvo – dívanie sa na alebo do predmetu (karty, kryštálová guľa, plameň sviečky...) , aby sa ukludnila vedomá myseľ a skontaktovala sa psychycká myseľ . Jasnovidcovi to umožňuje dozvedieť sa o veciach a možných udalostiach minulých, prítomných i budúcich; To sa deje pomocou iných, než bežne využívaných zmyslov. Ide o formu veštenia .

Kadidelnica – žiaruvzdorná nádoba, v ktorej tlie kadidlo. Symbolizuje prvok vzduchu.

Kahuna – vyznávač starého havajského filozoficko-vedecko-magického systému.

Kamenný kruh – viz magický kruh .

Kniha tieňov – wiccanská kniha rituálov, kúziel a magických praktík. Kedysi bola jedna kniha pre celý sabat, ktorá sa ručne prepisovala. Dnes si svoju knihu tieňov píše každý wiccan sám. Neexistuje jediná pravá kniha tieňov – každá je významná pre svojho používateľa.

Kúzlo – Magický rituál , obyčajne náboženského charakteru, často krát doprevádzaný hovoreným slovom..

Labrys – dvojsečná sekera, ktorá na starej Kréte symbolizovala Bohyňu.

Letný slnovrat – vrchol leta, obvykle 21.júna, jeden z pohanských sviatkov. Noc vhodná na mágiu. Slnko je symbolicky na vrchole svojej sily a teda aj Boh. Ide o najdlhší deň v roku.

Lughnasadh – pohanský sviatok, ktorý sa slávi 1.augusta, označujúc prvý zber, kedy sa zbierajú prvé plody Zeme a uskladňujú na zimu. Dni sa krátia, sila Boha slabne.

Mabon – 21. september, jesenná rovnodennosť. Oslava druhého zberu plodov. Príroda sa pripravuje na zimu.

Magický kruh – guľa vytvorená osobnou silou, kde sa konajú wiccanské rituály. Tento výraz sa vzťahuje ku kruhu, ktorý vyznačuje miesta, kde guľa prechádza zemou, pretože siaha pod ňu aj na ňu. Vytvára sa pomocou predstavivosti a  mágie .

Mágia – Pohyb prírodných energií, tak aby sa dosiahlo žiadanej zmeny. Energia existuje vo všetkých veciach, a mágia je proces prebúdzania alebo upevňovania tejto energie, dávajúc jej účel a jej uvoľňovanie.

Meditácia – premietanie, uvažovanie, obracanie sa do seba alebo k Božstvu či prírode. Ticho v mysli.

Megalit – obrovský kamenný pomník, alebo stavba. Napr. Stonehenge.

Menhir – vztýčený kameň, vyzdvihnutý pravdepodobne k náboženským, duchovným alebo magickým účelom.

Mocní – bytosti, božstvá alebo osoby vzývané pri wiccanských rituáloch, aby sa dívali alebo strážili rituál. Predpokladá sa, že sú to buď duchovne vyvinuté bytosti (kedysi ľudia), alebo duchovné bytosti stvorené, aby chránili Zem a dozerali na svetové strany. Občas sa spájajú s  prvkami .

Naplniť – pridať predmetu osobnú silu ; akt mágie

Novopohan – doslova nový pohan. Člen, stúpenec, alebo vyznavač jedného z novoutvorených pohanských náboženstiev. Všetci stúpenci wicci sú pohania, ale nie všetci pohania sú wiccanmi.

Osobná sila – energia, ktorá udržuje naše telá. Pochádza od Bohyne a Boha (doslova od „absolútneho Boha“) Silu vstrebávame z jedla, vody, mesiaca, a iných prírodných vecí, pri strese, cvičení, sexe a pod. ju zasa uvoľňujeme. Mágia je často pohybom osobnej sily za špecifickým cieľom.

Ostara – deň jarnej rovnodennosti, okolo 21.marca. Označuje začiatok astronomickej jari. Je sviatkom ohňa a plodnosti, oslavuje sa návrat slnka, Boha a úrodnosti Zeme.

Pentagram – rituálny predmet, na ktorom je nakreslená, namaľovaná či vyrytá päťcípa hviezda. Symbol ochrany.

Pohan – z latinského paganus, obyvateľ z vidieka. Dnes sa používa ako obecný termín pre stúpencov wicci, či iných šamanistických a polyteistických náboženstiev. Trochu iný význam má v rámci kresťanstva.

Polarita – koncepcia rovnocenných, opačných energií. Typickým príkladom je jing-jang. Iné príklady: deň/noc, mesiac/slnko, tma/svetlo... Vesmírna rovnováha.

Prastarí – termín wicci, používaný k označeniu všetkých aspektov Bohyne a Boha. Občas sa používa aj ako iný názov pre mocných .

Prostý sviatok – rituálny pokrm, zdieľaný s Bohyňou a Bohom.

Prvky – Zem, Vzduch, Oheň, Voda. Tieto štyri látky sú základným stavebným kameňom vesmíru. Všetko čo existuje obsahuje jednu alebo viacero týchto látok. Boli vytvorené z prvotnej látky (Akáša)

Predstavivosť – proces formovania duševných obrazov. Magická predstavivosť sa skladá z vytvárania obrazov žiadaných cieľov behom rituálu . Používa sa taktiež k smerovaniuosobnej sily a prírodných energií behom mágie , a to z rôznych dôvodov, vrátane naplnenia a vytvárania magického kruhu . Je to funkcia vedomej mysli.

Prijímacia ruka – ľavá ruka u praváka, a pravá ruka u ľaváka. Ruka, ktorou prúdi energia do tela.

Psychická myseľ – nevedomá myseľ, v ktorej prijímame duševné impulzy. Psychická myseľ pracuje, keď spíme, snívame či meditujeme. Je naším priamim spojením s Bohyňou a Bohom a s väčším, nefyzickým svetom okolo nás. Pri veštení používame vedomú myseľ na kontakt s psychickou mysľou.

Reinkarnácia – doktrína o znovuzrodení. Proces opakovaných vtelení do ľudskej podoby, aby mohol prebehnúť vývoj bezpohlavnej a nestarnúcej duše.

Rituál – Ceremónia. Špecifická forma pohybu, manipulácie s predmetmi alebo vnútorný proces, ktorý slúži k vytvoreniu žiadaného účinku. V náboženstve smeruje rituál k spojeniu sa s Božským. V  mágii navodzuje určitý stav vedomia, ktorý dovolí kúzelníkovy vysielať energiu k žiadanému cieľu. Kúzlo je magický rituál.

Runy – schematické obrázky, z ktorých mnohé sú pozostatkami starých abecedných systémov. Alebo ide o malé piktogramy. Sú využívané v  mágii a pri veštení . Vo wicci sa používa aj runové písmo.

Sabat – slovo o dovch významoch. Buď ide o skupinu vyznavačov čarodejníctva (Wicci), alebo o iné slovo, označujúce wiccanský sviatok.

Sahmhain – Wiccanský (pohanský) sviatok, ktorý sa oslavuje 31. októbra/1.novembra. Je známi aj ako „všetkých svätých“, Halloween, sviatok mŕtvych a pod. Je to symbolická smrť Boha Slnka a jeho odchod.

Sila Zeme – Tá energia, ktorá existuje v kameňoch, bylinách, plameňoch, vetre a iných prírodných veciach. Ide o prejavenú Božskú energiu , ktorú je možné využiť v  mágii .

Šaman – muž alebo žena, ktorý majú znalosť o iných dimenziách, zvyčajne pomocou zmeneného stavu vedomia.

Šamanizmus – prax šamanov, rituálneho, magického či náboženského charakteru.

Talizman – predmet, ktorý je rituálne naplnený silou priťahovať, alebo odpudzovať od svojho nositeľa určitú silu alebo energiu. viz amulet .

Tradícia (wiccanská) – organizovaná, štruktúrovaná konkrétna podskupina Wicci, často s jedinečnými rituálnymi úkonmi. Môžu mať vlastnú knihu tieňov a môžu či nemusia uznávať členov iných tradícií.

Trilit – kamenný oblúk, vytvorený z dvoch kamenných dosiek, na ktoré je umiestnená tretia. (napr. v stonehenge)

Umenie – Wicca . Umenie čarodejníctva. Ľudová mágia.

Vedomá myseľ – Analytická, materiálne založená, racionálna polovica nášho vedomia. Myseľ ktorá počíta, či teoretizuje...

Veštenie – magický akt objavovania neznámeho interpretáciou náhodilých vzorcov alebo symbolou cez pomôcky, ako sú mraky, tarotové karty, dym a pod. Veštenie kontaktujepsychickú myseľ tým, že obíde alebo uspí myseľ vedomú pri rituály, a tým že manipuluje alebo sleduje tieto pomôcky.

Vysielacia ruka – ruka, ktorú normálne používame k manuálnej činnosti. (Zvyčajne je to pravá ruka). Je symbolicky považovaná za miesto, odkiaľ sa osobná sila vysiela von z tela. Pokiaľ je niekto schopný písať oboma rukami, môže si vybrať, ktorá to bude.

Vyvolávanie – volanie duchov alebo iných nefyzických bytostí, či už k fyzickému zjaveniu alebo neviditeľnej prítomnosti.

Vzývanie – žiadosť alebo prosba k vyššej moci, ako sú Bohyňa a Boh. Modlitba. Je to vlastne metóda nastolenia vedomej väzby k tým aspektom Bohyne a Boha, ktoré sídlia v nás. V podstate ich potom zdanlivo necháme zjaviť sa alebo dať o sebe vedieť tým, že si ich uvedomujeme.

Wicca – súčastné pohanské náboženstvo s duchovnými koreňmi v  šamanizme a najrannejších vyjadreniach úcty k prírode. Medzi hlavné témy sem patrí úcta k Bohyni a Bohu,reinkarnácia , rituálne sledovanie mesačných fáz, astronomických a poľnohospodárskych javov, kruhovité chrámy (vytvorené osobnou silou) a pod.

Yule – pohanský sviatok, ktorí sa slávi okolo 21. decembra. Zimný slnovrat. Označuje znovuzrodenie Boha Slnka z Bohyne Zeme.

Zasnúbenie – Wiccanské, pohanské alebo cigánske svatby.

Zasvätenie – proces, kedy je jedinec uvedený do skupiny. Symbolické prijatie nového života, alebo ukončenie toho starého.

Zimný slnovrat – viz. Yule

Autorom článku je http://mesacnastudna.blogspot.sk/. Možno ho s dovolením bez zmeny kopírovať ak k nemu bude pripojená celá táto poznámka. Ďakujeme za rešpektovanie našej práce. Pôvodný autor Deeweenka.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zadajte text