streda 11. marca 2015

Kvety a hviezdy

Dva základy kvetu
Rastlina má teda dve základné esencie, získané z okvetných lístkov a z hlavičky kvetu. Jedna mužská, jedna ženská.

Kultivácia oboch esencií:

Najprv je tu fyzická kultivácia, prechádzajúca niekoľkými operáciami a produkuje tekutinu, obsahujúc fyzické (chemické) vlastnosti kvetiny. Druhou je je duchovná kultivácia, ktorá prebieha za pomoci magických rituálov a naplňuje tekutinu magickými schopnosťami rastliny.


Po kultivácii oboch základných esencií sa takmer vyčerpaná rastlina sama kultivuje v tom smere, že sa mení na kadidlo. Tieto tri časti (mužská – okvetné plátky, ženská – hlavička a energizované kadidlo) sa ukladajú v oddelených nádobách, pokým nepríde čas ich použiť. Nádoby sa potom uskladňujú na mieste bez svetla, na suchom a chladnom mieste.

Tieto zložky sa používajú pri rituály, kde sa pomocou aktu spojenia opäť zlučujú (mužská a ženská časť), aby vytvorili komplex, v ktorom sa prejaví sila rastliny.

Pred tým, než sa začne komplex používať, trocha sa z neho vysype na zem, ako symbolický akt, kde vraciate časť toho, čo ste dostali. Vo väčšine prípadov sa potom zvyšok zmieša s vodou „očistenou Mesiacom“ a tým sa vytvorí nápoj. Týmto spôsobom sa uznávajú autority prvkov zeme a vody. Ide o časť rituálu, ktorá vzýva vplyv mesiaca.

Kadidlo sa potom položí na panvicu s dreveným uhlím. Časť z neho zhorí v plameni, ale popri tom sa uvoľní zvyšný potenciál rastliny do vzduchu. Týmto si úctime autoritu zvyšných dvoch prvkov, ohňa a vzduchu. Táto časť rituálu vzýva plyv Slnka.

Potom, čo sa vykoná a zblíži vplyv dvoch nebeských telies a štyroch prvkov, dostávame sa do kontaktu s piatym (alebo piatou esenciou), kolektívnou energiou druidskej tradície.

Kvetiny Slnka a Mesiaca

Každý rod a druh rastliny podľa druidského učenia spadá pod ústredný vplyv Slnka, alebo Mesiaca. Ten určuje, akým spôsobom sa rastlina môže využiť, kto by ju mal používať, ako sa dosiahne čo najväčší účinok, na koho bude najlepšie účinkovať a podobne.

V určitých prípadoch je najvhodnejšie použiť kvet rastlinky, než ktorúkoľvek inú jej časť. Odrážajú jemnejšie, nežnejšie použitie kvetín. Hlavne pri rituáloch zameraných na deti. Objavujú sa aj v rituáloch, ktoré sa zaoberajú duchovnou láskou a náklonnosťou, citovými záležitosťami, plodením, rodením a smrťou. Taktiež aj v spomienkových rituáloch.

Autorom článku je http://mesacnastudna.blogspot.sk/. Možno ho s dovolením bez zmeny kopírovať ak k nemu bude pripojená celá táto poznámka. Ďakujeme za rešpektovanie našej práce.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zadajte text