utorok 31. marca 2015

Čítame znamenia zo sviečok ( voodoo )

Voodoo prikladá veľký význam tomu, akým spôsobom horia sviece. Šikovnejší čarodejník je schopný z roztečeného vosku, alebo útvarov na skle odhaliť skryté skutočnosti alebo prečítať správu alebo znamenie z druhého sveta. Čítať z vosku je umenie, ktoré ovláda málo ľudí. Existujú však všeobecné symboly a znamenia, ktoré dokáže zo sviečky prečítať aj laik. Niekoľko takých si môžete prečítať v tomto článku.

Znamenia na sviecach

Vo voodoo sa veľmi často používajú tzv. 7days candles teda sviece v skle, ktoré zvyknú horieť sedem dní. Z nich sa potom číta výsledok situácie a podľa toho sa podnikajú ďalšie kroky.

Čierne sadze. Čierne sadze sú znamením negativity a čarodejníctva . V prípade , že sadze neprešli celú cestu dole na sklo a ostali len v hornej časti, alebo sa zastavili v strede značí to, že negatívny vplyv alebo prekážka bola odblokovaná . V prípade, že čierna ide po celej dĺžke sviečky to znamená, že vaša práca/želanie bola zablokovaná a ešte stále existujú veci brániace vám dosiahnuť požadovaný výsledok. Mohlo by to tiež znamenať, že niekto pracuje proti vám. Pokiaľ sa jedná o tento prípad treba vypáliť ďalšiu očistnú sviecu . V prípade, že sadze sú v dolnej časti sviečky je to varovanie, že negatívne vplyvy sú už blízko pri vás. To môže byť prípad, kedy niekto vrhá na vás kliatby .

Biele sadze sú iný prípad. Môžu naznačovať na duchovnú komunikáciu, čistotu a exorcizmus. To by mohlo naznačovať, že duchovia počuli vaše modlitby a odstránili negativitu, ktorá vás obklopovala. To platí najmä pri odrábaní kliatieb. Opäť ako v minulom prípade, aj teraz množstvo sadzí prezrádza výsledky. V prípade, že sadze prešli len pol cesty nadol alebo
menej, čistenie bolo úspešné. V prípade, že sa sadze usadili po celej dĺžke sviečky budete potrebovať ďalšie čistenie a duchovnú prácu. V prípade, že sadze sú v dolnej časti sviečky, to znamená prítomnosť spirituálnej pomoci, alebo pomoc nablízku vo fyzickom svete. V prípade, že sviečka vyhorela štýlom polovica čierna a biela to znamená, že jeden z aspektov prevažuje nad druhým. Pozrite sa, ktorá časť je na vrchole. Ak je čierna na vrchole, negativita bola pohltená svetlom. Ak je biela na vrchole to znamená, že zlí duchovia alebo negativita má stále navrch. V prípade, že sadze sú len na jednej strane sviečky je to známkou toho, že to čo robíte je nesprávne, alebo duchovia nie sú spokojní s kvalitou sviečky ( skúste zapáliť druhú ). 

Autorom článku je http://mesacnastudna.blogspot.sk/. Možno ho s dovolením bez zmeny kopírovať ak k nemu bude pripojená celá táto poznámka. Ďakujeme za rešpektovanie našej práce.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zadajte text