štvrtok 12. februára 2015

Dion Fortune - psychická sebaobrana

Dion Fortune bola veľmi známou anglickou okultistkou. Narodila sa vo Walese a svoje okultné schopnosti si začala rozvíjať ako 20 ročná. Prešla mnohými lóžami a ezoterickými spoločenstvami v ktorých nazbierala veľké množstvo skúseností. Veľa z týchto cenných perál poznania pretavila do svojej knihy " Psychic Self-Defense" alebo po našom Psychická Sebaobrana. Ak sa pýtate, či sa oplatí toto dielo prečítať tak určite hovorím áno. Dnešným článkom by som chcel interpretovať niektoré časti a podať k nim vlastný pohľad na základe osobných zážitkov.


Ľudská podstata je zložená z dvoch častí - materiálnej a energetickej. I keď materiálne telo je tiež len zhustená energia má iné vlastnosti než biopole, ktoré ho obklopuje. Sme a žijeme v vzájomnej interakcii. Pôsobíme na seba nie len telom, ale i mysľou a svojou energiou. Subjekt A teda dokáže preniesť svoju energiu alebo myšlienky subjektu B. To umožňuje liečiteľom liečiť, mágom pomáhať či škodiť a bežnej takpovediac " sedliackej intuícii " cítiť veci popredu ešte pred tým ako sa odohrajú. Poznáte ten pocit, keď si sadnete vedľa niekoho a po chvíli vás premkne pocit, ktorý vám nepatrí a len akoby cez vás preskočí? Niekto tvrdí, že je to empatia ale v skutočnosti je to energetická interakcia s druhým človekom. Ako to už býva nič nie je dokonalé a vzájomné pôsobenie môže mať od príjemnej spolupráce ďaleko ako zem od nebies. Ale o tom sme už písali tu.

Po páde socializmu a otvorení hraníc sa širokej verejnosti dostali do rúk nástroje a informácie zo sveta ezoteriky a okultizmu. Iste veľa z nich bolo nekvalitných a neúplných no šikovnejší jedinci pochopili ako sa tieto vedomosti dajú zúžitkovať. A tak sa začali a rozšírili experimenty, ktoré trvajú do dnešných dní. Prečo to čitateľovi spomínam? Pretože čím viacej ľudí sa niečomu venuje tým vzrastá pravdepodobnosť, že sa to nachádza i vo vašom okolí. Preto by vám nemalo byť čudné, keď budem rozprávať o psychickej sebaobrane ako nutnosti pre každého človeka.

Žijeme uprostřed viditelných sil a uvědomujeme si jejich působení. Pohybujeme se v
námi viditelných tvarech, jejichž aktivitu často ani nepociťujeme, ačkoliv jimi můžeme
být silně ovlivňováni. V této duševní stránce přírody, neviditelné našim smyslům,
nezměřitelné našimi měřícími přístroji, mohou nastat různé události, které nejsou bez
odezvy na fyzické úrovni.

To však nie je jediný dôvod. Emócie a myšlienky majú veľkú moc a aj nevedomý a nijak okultne neškolený človek môže predstavovať pre vás problém. O tom ste sa mohli dočítať v článku o vampíroch. V skratke povedané, človek nemusí byť žiadny ezoterik ani mág, aby vám mohol škodiť na energetickej rovine. Takíto ľudia sú väčšinou vynikajúci manilupátori a tvrdo útočia na vaše city. V článku o aure, sme písali, že biopole má viacero funkcií a jednou z nich je ochrana.

Jsou čtyři stavy, při kterých může být tento ochranný závoj stržen a kdy se setkáváme

přímo s těmito neviditelnými silami:

Můžeme se nacházet na nějakém místě, kde se tyto síly soustřeďují.

Můžeme se setkat s lidmi, kteří pracují s těmito silami.

My sami můžeme usilovat o setkání s těmito neviditelnými silami, protože se o ně zajímáme a z naší hloubky vystupujeme dříve, než se dozvíme, kde jsme.

Nebo můžeme být obětí jistých patologických podmínek, které tento závoj roztrhnou.

Čo sa udeje, keď závoj ochrany spadne? Prečítajte si pokračovanie článku.

Autorom článku je http://mesacnastudna.blogspot.sk/. Možno ho s dovolením bez zmeny kopírovať ak k nemu bude pripojená celá táto poznámka. Ďakujeme za rešpektovanie našej práce.