štvrtok 1. januára 2015

Aký je dobrý liečiteľ?

Otázka za milión. Odpoveď na ňu nie je jednoduchá a určite nie ani jedna. Avšak dobrí liečitelia majú mnoho spoločných znakov na základe ktorých si môžem dovoliť postaviť svoje tvrdenie, ako dobrý liečiteľ vyzerá a pracuje. Veď posúďte sami.


Liečiteľstvo ľudstvo sprevádza snáď už z čias praveku, kedy primitívny človek objavoval moc ohňa, silu rastlín a mystériá prírody. Zrodili sa prví kmeňoví liečitelia, šamani a čarodejníci ktorí sa starali o blaho svojich súkmeňovcov. Príchodom modernej doby sa veľa múdrosti a poznatkov stratilo alebo zmenilo celkom na nepoznanie. Lekárska veda urobila bez pochýb život kvalitnejším no postráda a ak sa nezmení navždy postrádať bude niečo, čo robí starostlivosť o zdravie komplexným a uceleným systémom.

Holistický prístup 

Pojem skloňovaný v odborných aj neodborných kruhoch a verejnosti nie až tak celkom známy.

Holizmus (z gréckeho to holon = celok) je filozofia celostnosti. Tento myšlienkový smer z 20. storočia zdôrazňuje prioritu celku pred časťou. Holizmus sa rozšíril najmä v biológii. Vznikol ako reakcia na redukcionizmus a analytické postupy empirických vied. Hlavný význam holizmu stručne vystihol Aristoteles v diele Metafyzika "Celok je viac než súhrn jeho častí.“ definícia z Wikipédie


Holistická filozofia nám dáva jednoznačné a praktické posolstvo. Vec musí byť celistvá, aby bola harmonická. Ak sa javí ako necelistvá a predsa je harmonická, potom je celistvá. Ľudská bytosť sa skladá z troch rôznych častí:

Fyzického tela
Mysle
Duše

Tieto tri princípy musia byť v rovnováhe a vzájomnom súlade, aby človek prekypoval harmóniou nielen v zdravotnej oblasti. Hovorí sa, že lekár lieči telo a liečiteľ dušu a osobne si myslím, že to celkom sedí. Už starí okultisti totiž vedeli, že pôsobením na fyzické telo sa pôsobí aj na to astrálne ( dušu ) a naopak. Kedže každý problém je iný aj zákrok, ktorým chceme odstrániť bolesť či chorobu musí byť špecifický. Niekomu treba niečoho viac a niečoho menej. Nemôžeme všetkých liečiť rovnako.

Dobrý liečiteľ pozná svoje hranice

Je smutné, keď čítam alebo počujem o kolegoch, ktorí nezvládajú vlastnú dôležitosť a nechávajú sa podmaniť prízemným túžbam, akými sú napríklad pocit vlastnej dokonalosti, nenahraditelnosti, jedinečnosti a vševedúcnosti. Iste je vhodné obrániť si svoje metódy pred ničnevraviacou kritikou no zbytočné vystavovanie sa vo výkladnej skrini slávy je prinajmenšom zbytočné.

1. Dobrý liečiteľ vám nebude vnucovať svoj systém liečby ak sa rozhodnete jeho služby nevyužiť. Zoznámi vás s jeho metódou a nechá vás nech sa rozhodnete či spoluprácu začnete alebo nie.

2. Dobrý liečiteľ vás nebude nasilu presviedčať, že skutočne vlastní parapsychické schopnosti. Naopak povie vám z čoho vychádzajú, ako ich uplatňuje a ako ich otestoval. Argumenty vedie jasné a bez citového zainteresovania.

3. Dobrý liečiteľ vám nebude klamať ak nie je v jeho silách vám pomôcť. Doporučí vás k inému kolegovi, lekárovi alebo vám povie, že nevie ako vám má pomôcť. Preto je vhodné, aby si pacient šetril sily a namiesto urážania sa využil sily na hľadanie pomoci inde. Falošný pocit bezpečia, zdravia či čohokoľvek iného si u skúseného liečiteľa nekúpite. Veci sa dajú riešiť len, keď sa povie pravda na rovinu.

4. Dobrý liečiteľ vám pomôže toľko koľko vie. Problém na ktorý nestačí prenechá inému odborníkovi, alebo vás naň upozorní, že sa dostal do bodu z ktorého musíte kráčať už sami.

5. Dobrý liečiteľ si z vás neurobí pacienta ale klienta. Pomôže vám, ale nebude od vás vyžadovať, aby ste zostali navždy len v jeho opatere.

6. Dobrý liečiteľ k vám pristupuje s rešpektom, nezaujate tak ako lekár k pacientovi. Nebude vás zosmiešňovať či rozprávať o vašich súkromných problémoch iným ľuďom či už blízkym alebo cudzím.

7. Dobrý liečiteľ pristupuje k človeku predovšetkým ľudsky s pochopením a základnou slušnosťou ako v komunikácii tak aj v iných ohľadoch.

Autorom článku je http://mesacnastudna.blogspot.sk/. Možno ho s dovolením bez zmeny kopírovať ak k nemu bude pripojená celá táto poznámka. Ďakujeme za rešpektovanie našej práce.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zadajte text