piatok 7. novembra 2014

Wiccariánske obrady

Scot Cunningham definuje rituál takto: "Je to špecifický spôsob pohybu, manipulácie s predmetmi alebo sled vnútorných procesov, vytvorených k vyvolaniu určitého efektu." Vo wicci ide o obrady, ktorými sa zlaďujeme s prírodou, vzdávame úctu bohom a posiľňujeme naše vzájomné vzťahy.


Naše rituály nie sú nejako zvlášť zložitou záležitosťou. Dôležitý je základ a myšlienka, prevedená nejakou formou. Preto je možné upravovať si existujúce rituály pre seba, tvoriť vlastné (teda nám najbližšie) či skúšať nové. Tieto rituály sa prevádzajú hlavne počas nocí pri splne a počas Veľkých dní. Základná forma vyzerá asi takto:

1. Stavanie chrámu (tvorenie kruhu)
2. Samotný rituál
3. Rušenie chrámu (mazanie kruhu)

Na začiatku je potrebné postaviť "dočasný chrám", do ktorého nebudú prenikať škodlivé vplyvy, miesto kde sa môžeme cítiť bezpečne a hlavne kde môžeme koncentrovať našu energiu. V úvode ide hlavne o vzývanie bohov a ich pozvanie medzi nás, je to akési naladenie sa na naše vnútro. Tu sa začína obrad.
Potom nasleduje "hlavná časť" rituálu, ktorá má špecifický zmysel a prevedenie, kedy sa vlastne vykonáva podstata rituálu.
Napokon, je treba náš chrám zrušiť, čomu predchádza to najdôležitejšie - je to poďakovanie za prítomnosť bohov a tvorivých síl, ktoré nám pri rituáli pomáhali. Je to akoby rozlúčenie sa a spätné preladenie sa z "duchovnej roviny" nazad na tú našu pozemskú.

Zdroj: http://www.deeweenka.szm.com/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zadajte text