utorok 21. októbra 2014

O ľudskej zlobe nehynúcej

Má veľa tvárí, podôb a tiel. Ľudská zloba akoby sa stala či snáď niekedy i bola živou bytosťou plnou nenávisti a túžby ovládať, ničiť a znepríjemňovať bytie každému kto sa jej znepáči. S touto vecou už prišiel do kontaktu každý z nás, niekto viac a niekto menej. Je všade a vrátka pekelné do sveta ľudí jej neotvára nik iný než človečenstvo samotné.


Sme to my, kto rozhodne o manifestácii výsledku. Buď z nás hovorí a najmä koná anjel z pravého pleca, alebo diabol z ľavého. Nepochybujem, že obe podstaty sú nám rovnako prirodzené a majú v našich životoch zmysel. I zlobu je možné použiť na dobré účely i keď to tak asi nikdy nevyzerá. Čo ale delí zlobu od zloby, hnev od hnevu je ich použitie.

Spravodlivý hnev, ktorý cíti matka chrániaca svoje dieťa či práve to dieťa chrániace svoju matku pred útočníkom má náboj zlej negatívnej emócie no použitej na dobrý a správny účel. Hanlivé emócie a myšlienky na základe ktorých konajú nevychádzajú podstatou zo zlého. Útočník, ktorý si egoisticky háji len svoj prospech a svoje ciele a koná nespravodlivo tiež preciťuje negatívne emócie a myšlienky no ich pôvod je čisté zlo.

Životom vycvičený čitateľ vie, že keď sa na neho rúti chlap s päsťou namierenou na jeho bradu nemôže ukázať slabosť ale práve naopak silu a to formou verbálneho i neverbálneho prejavu. Uvedomelý človek sa snaží predísť konfliktom a riešiť ich mierovou či dokonca asertívnou cestou, no ak druhá strana je ochotná riešiť konflikt len agresívne nie je možné docieliť pozitívnym prístupom zmierenie. Uvedené sa vzťahuje nie len na fyzický svet ale i na ten duchovný, ktorý sa tiež riadi pravidlami a zákonmi o ktorých sa bežne veľa nevie.

Preto existujú v našom svete vojenské, policajné a iné bojové zložky. Preto existuje veľa bojových umení a druhov sebaobrany. Pretože nie každý človek, etnikum alebo národ má vôľu riešiť konflikt záujmov mierovou cestou. Nepochopenie ich neochoty a filozofie môže viesť k zraneniu či dokonca smrti jednotlivca alebo skupiny ľudí.

Dôkazom myšlienky je čin. Náš svet a územie po ktorom chodíme je plný jedného i druhého. Uvedomelý človek by sa mal zamýšľať nad svojím postavením a momentálnou situáciou v ktorej sa nachádza, aby vedel reagovať na prípadné zmeny, ktoré budúcnosť prinesie.

Keď chcete byť o dva kroky vpred pred vašimi nepriateľmi, pracujte i vtedy, kedy sa oni veselia a zabávajú. Nenechávajte veci na náhodu a doťahujte ich do konca. Sledujte detaily no nezabúdajte na celkovú konštrukciu svojej práce. Potom sa nájde len málo problémov, ktoré by sa nedali prekonať.

Autorom článku je http://mesacnastudna.blogspot.sk/. Možno ho s dovolením bez zmeny kopírovať ak k nemu bude pripojená celá táto poznámka. Ďakujeme za rešpektovanie našej práce.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zadajte text